Årsmöte

Årsmötet ska enligt våra stadgar hållas i maj månad.
Styrelsen kan vid behov kalla till ett extra årsmöte om situationen så kräver det.
Till exempel vid behov av en extra utdebitering.

Årsmötet i år 2016 kommer att vara tisdagen den 24 maj med start klockan 19.00.
Vi samlas på Ölsta Folketspark från 18.30.
Boka in dagen redan nu

Välkomna

Styrelsen