Årsmöte

Årsmötet ska enligt våra stadgar hållas i maj månad.
Styrelsen kan vid behov kalla till ett extra årsmöte om situationen så kräver det.
Till exempel vid behov av en extra utdebitering.

/Styrelsen

 

Utskick för Kallelse 2024