Om våra grönområden

Förutom våra vägar med tillhörande diken så äger vi tillsammans ett stort grönområde, som vi gemensamt har ett ansvar för.
Det område som vi kanske först tänker på är badet, fotbollsplan samt nere vid båtbryggan.
Våra grönområden börjar egentligen med vår stamfastighet som ligger på andra sidan Färentunavägen. Det rör sig om ca 3 000 kvm. All mark vid våra infarter, utmed vår infart respektive utfartsväg samt all mark från badet till båtbryggan tillhör vårt grönområde.
På denna mark finns som ni sett ett antal byggnader som vi ska underhålla varje år. Detta har hittills skett på frivillig basis men det tunnas ut i leden.