Om vårt VA-system

I föreningen så har vi ett LPS system för vatten och avlopp som är kopplat till kommunen som de flesta tomter är inkopplade på. Dessa tomter har en avstängningsventil vid vägen för vatten respektive avlopp. Markera gärna var de finns så att ni hittar dem snabbt om något händer.

Ventilnyckel för avstängning finns bl.a. hos VA ansvarig.

Våra avloppspumpar håller längre om ni är försiktiga med vad ni skickar ner i avloppet, försök undvika hårda saker och för mycket fett. Om det ’sjunger’ mycket i rören när pumpen går så kan det vara ett tecken på att något behöver åtgärdas.

Har ni kritiskt problem med avloppspumpen på tomten så kontakta ex.v. Kero Pump

Mer om bakgrunden till VA systemet kan ni läsa i detta dokument som Ulf Olsson skrivit 2019.
VA historik