Om vårt VA-system

I föreningen så har vi ett LPS system för vatten och avlopp som är kopplat till kommunen som de flesta tomter är inkopplade på. Dessa tomter har en avstängningsventil vid vägen för vatten respektive avlopp. Markera gärna var de finns så att ni hittar dem snabbt om något händer.

Ventilnyckel för avstängning finns bl.a. hos VA ansvarig.

Våra avloppspumpar håller längre om ni är försiktiga med vad ni skickar ner i avloppet, försök undvika hårda saker och för mycket fett. Om det ’sjunger’ mycket i rören när pumpen går så kan det vara ett tecken på att något behöver åtgärdas.

Om det är strömavbrott så tänk på att pumpen inte jobbar, det är därför viktigt att inte duscha eller spola för att undvika att avloppstanken blir överfull. Stiger nivån för högt så finns det överfyllnadslarm som kommer att börja pipa i ert snabbsäkringsskåp, men även den kommer att sluta fungera vid strömavbrott.

Har ni kritiskt problem med avloppspumpen på tomten så kontakta ex.v. Kero Pump eller titta på listan av servicebolag som Svensk Kommunalteknik hänvisar till.

Mer om bakgrunden till VA systemet kan ni läsa i detta dokument som Ulf Olsson skrivit 2019.
VA historik