Gästparkering

Föreningen har bekostat den gästparkering som finns vid Igelviksvägens början.
Denna är avsedd de fordon som inte får plats på den egna fastigheten.
Den är även avsedd för de badgäster som vill bada i Igelviken under sommarmånaderna.