Arbetsdagar

Föreningen har två gemensamma arbetsdagar, en på våren (normalt sista lördagen i april) och en på hösten, (normalt andra lördagen i september). Information anslås på vår anslagstavlor innan det är dags, samt skickas ut via epost.
För de som har förhinder finns nästkommande lördag som alternativdag.
Kontakta ansvarig.