Arbetsdagar

Föreningen har två gemensamma arbetsdagar, en på våren (sista lördagen i april) och en på hösten, (sista lördagen i augusti). I år innebär det den 30 april respektive den 27 augusti. Information anslås på vår anslagstavlor innan det är dags.
För de som har förhinder finns nästkommande lördag som alternativdag.
Kontakta ansvarig.