Valberedning

Valberedning till och inför nästa föreningsmöte är:

Gunilla Andreasson, tomt 6:11, sammankallande

Henrik Lind, tomt 6:45
Malin Sjöberg, tomt 6:12