Valberedning

Valberedning till och inför nästa föreningsmöte är:

Gunilla Andreasson tomt 6:11 sammankallande
Malin Sjöberg tomt 6:12