Valberedning

Valberedning till och inför nästa föreningsmöte är:

Henrik Lind, tomt 6:45 sammankallande

Malin Sjöberg tomt 6:12
Gunilla Andreasson tomt 6:11,