Valberedning

Valberedning till och inför nästa föreningsmöte är:

Gunilla Andreasson, tomt 6:11, sammankallande

Fakhri Mossavion, tomt 6:17