Underhållsansvar

Väg och Diken måste hållas rena från växtlighet. För detta åligger ett gemensamt ansvar.
Ansvar åligger fastighetsägaren att se till att grenar/buskar från den egna tomten ej sticker ut i körbanan eller i våra korsningar.
Vid behov kan enskilda fastighetsägare få hjälp med detta. Kontakta då ansvarig väg. Om fastighetsägaren inte fullgör sitt åliggande kan avgift komma att utgå för att med hjälp av entreprenör åtgärda nämnda problem.

Följande underhålls och sköts av föreningens medlemmar:

Teleledning / Fiber måste hållas fri från grenar och träd. Skulle fibern gå av pga vanskötsel så kan det åligga tomtägaren att betala omdragning av fiber i området.

Dansbanan byggdes 1974 och ersatte då en liten scen som låg på fotbollsplanens nordöstra hörn.

Badet med tillhörande badbrygga, hopptorn, omklädningshytter, bord och bänkar. Omklädningshytterna byggdes på 1980-talet och har renoverats vid några tillfällen. Byggnaden innehåller även förråd och virkesstick.

Badstegar tas fram på våren och tas in på hösten på arbetsdagarna. Vid badet finns även en lekplats för de mindre barnen.

Båtbryggan underhåller vi för att ge båtägarna i föreningen möjlighet att ha båtplats. Alla båtar ska vara märkta med fastighetsbeteckning för identifikation.

Båthuset används som förråd för föreningens inventarier. Sommartid kan båtägare lämna kvar åror, flytvästar eller dylikt där. Privata saker tas bort i samband med arbetsdagen. Kod till låset tillhandahålles från styrelsen.

Fotbollsplanen klipps på våren av de som är arrangörer av midsommarfesten. Under resten av sommaren sker klippning av frivilliga insatser (föreningen har en åkgräsklippare som kan användas).