Styrelsen

Nuvarande styrelsesammansättning är:

Ledamöter i styrelsen

Ordförande:                                            Henry Aspenryd              Vald till 2020

Sekreterare:                                            Anna Rahm                       Vald till 2019

Kassör:                                                     Bo Nordling                      Vald till 2020

Ansvarig Väg:                                         Per Melin                           Vald till 2019

Ansvarig VA:                                           Örjan Elfström                 Vald till 2019

Ansvarig grönområden:                        Claes Sjögren                    Vald till 2020

Styrelsesuppleanter

Anders Hasselblad t.o.m 2020

Lii Engvall                t.o.m 2020