Information

Anslagstavlor finns inom vårt området, infarten vid Igelviksvägen, vid Höghammarsvägen efter backen. De används för meddelanden, årsmötesprotokoll och annan information.

Föreningen har också en hemsida.
Adress till hemsida: www.degerby.se E-postadress: styrelsen@degerby.se