Parkering på våra vägar

Parkering på våra vägar är enligt tidigare beslut inte tillåten.
Detta med hänsyn till bland annat att vägarna inte är breda nog, vägarnas beskaffenhet (mjuka vissa tidsperioder), sophämtningen, taxi, utryckningsfordon, vinterunderhållet eller transporter av olika slag.
Undvik också att parkera på tomten så att fordonet ”sticker ut”.

Därav vår gästparkering vid Igelviksvägens infart