Om föreningen

Här kommer det en beskrivning om Degerby Samfällighet