Har vi haft gäster vid badet?!

Så här såg det ut häromdagen nere vid badet. Visst var det en investering att ordna ett
cementrör för eventuell grillning
Hur tänkte man här?

 

Ny grillplats?

Vedförrådet

 

Ser inte speciellt trevligt ut för våra boende och gäster som vill ta sig ett dopp

Webred