Dags för DSF årsmöte/föreningsmöte

Nu är det efter vårens arbetsdag dags för samfällighetens årsmöte/föreningsmöte.
Det som gäller är:
Dag: Tisdagen den 22 maj 2018

Tid: Samling kl. 18.30, årsmötet börjar kl. 19.00 och pågår till ca kl. 21.00

Plats: Ölsta Folkets Hus, Ölsta

Då får styrelsen möjlighet att informera om vad vi gjort under föregående verksamhets-
period samt vad som behöver göras under innevarande period.

Se till att pricka in detta datum för mötet då dina synpunkter behövs för att vi
tillsammans ska se till så att vi har ett tryggt och fräscht område att bo i.

Välkomna

Hälsningar från
Egon
ordf DSF