Vårens arbetsdag

Vårens arbetsdag blir som ni fått besked om via e-post ( gäller ni som meddelat
e-postadress till styrelsen) Lördagen den 5 maj.
Detta innebär att ni redan nu kan boka in den dagen då det finns en hel del
som behöver göras inför sommaren.
Ni kan också fräscha upp dikena utanför er fastighet inklusive rören under era infarter
när ni ändå är på gång.

Väl mött till vår arbetsdag

Hälsning
Egon
ordf DSF