Snön kom tillbaka

Härligt att snön kom tillbaka. Framför allt nu inför annalkande sportlov .
Det blev ju både ljusare, och lite kallare.

Det som pågår nu inom styrelsen är bland annat förberedelser inför avslut av vår verksamhetsperiod och
förberedelser inför vårt årsmöte i maj månad. Tiden rinner ju som sagt iväg.
Det underhåll som nu pågår är vinterunderhållet med plogning och sandning.
Det är inte förbjudet att själv sanda när andan faller på och ta sand ur våra sandlådor för
att skapa ett bra underlag för gående och våra fordon.
Hastigheten är fortfarande för hög på vissa vägsträckor. Vi skulle behöva våra väggupp
även under vinterhalvåret om det var möjligt.

Må gott och gå försiktigt

Hälsning
Egon
ordf DSF