Höstens vägarbeten

Som ni har uppmärksammat så har vägarna under hösten fått sig ett lyft.
Vi har ordnat så att vattenflödet i våra diken, framförallt Igelviksvägen samt Höghammarsvägen, fått fritt spelrum. Detta för att vattnet inte ska stanna kvar i vägkroppen. Det återstår arbete utmed Höghammarsvägen samt alla våra tvärvägar. Det blir en budgetfråga för årsmötet att ta ställning till nästa år.
Vi har så här inför julen även fått upp våra snökäppar. Se till att de käppar som ev körs ner sätts upp igen så att de gör mesta möjliga nytta.

Hälsning
Egon
ordf DSF