Förnyat avtal med P-service.

Föreningen har förnyat och förlängt avtalet med P-service.

De har försättningsvis ansvaret för att ta ut en kontrollavgift av de som parkerat på och inom vårt gemensamhetsområde. Det råder fortsättningsvis parkeringsförbud inom området. Parkering ska ske inom fastigheten enligt vår detaljplan för området och föreningsbeslut. Tillfälligt p-tillstånd kan utfärdas av ansvarig väg. Använd vår gästparkering.

webred