P-service

 

 

 

Vi har under sensommaren träffat P-service som ansvarar för att parkeringsförbudet på våra vägar efterlevs.
Det var dags att se över vårt avtal med nämnda parkeringsbolag.
Avtalet kommer att förlängas och gälla under kommande år.
Det är alltså fortfarande viktigt att all parkering sker på egen eller grannes tomtmark (om det skulle behövas) eller på parkeringen vid Igelviksvägens infart. Infartsparkeringen kommer och håller på att snyggas till.

Hälsning
Egon
Ordf DSF