Öppet hus kring kommunens översiktsplan

I dag var undertecknad och Ulf O från styrelsen på det öppna hus som kommunen anordnat för det samråd kring Kommunens nya översiktsplan.
Denna övergripande plan kommer att sträcka sig fram till 2030 med sikte fram till 2050.
Översiktsplan (800x566)

Det som vi försökte få svar på var det som ligger närmast oss som inte gick att utläsa ur materialet.
Vi försökte få svar på varför inget kommer att hända väster om Svanhagen, alltså ut mot Färentuna i översiktsplanen. I alla fall inte mycket.
Det hänvisas till en VA-plan i materialet där uppfattningen var att den låg på någons hemsida (kommunens eller Roslagsvattens) vilket den inte gör just nu.
Denna plan är ju intressant i fall det kommer att påverka oss som har ett eget system kopplat till kommunens.
Vi försökte få svar vad som gäller för Igelviken beträffande växtligheten, träden på vår allmänning och sjön i stort, med återigen var det svårt att få svar. Kontakta Ekerö direkt i frågorna.
Tanken var också att få svar på trafiksäkerhetsfrågor, hastighetsproblemen på vägen utanför vårt område, belysning utmed vägen osv men vi var ju inte ensamma på tillställningen.
Det kommer att bli mer information under året och kommunen räknar med att fatta beslut om översiktsplanen under första kvartalet 2018.

Egon
ordförande Degerby SF