Belysning till busshållplatsen

”Styrelsen har gått utanför sina ramar” och försöker få till stånd att SL ordnar belysning till vår busshållplats Höghammar, den in mot stan.
Detta med hänsyn till de åkande och att det är becksvart om mornar och kvällar vid denna årstid.
Frågan togs upp först efter en hel del rundringning till kommunen, trafikverket, Arriva och SL för att utröna vem som har ansvaret.
Efter mycket om och men så fastslogs det att det är SL som har ansvaret då det finns ett väderskydd och ett fundament för en belysningsstolpe på den nuvarande platsen.
Frågan anmäldes i mitten av augusti och i november fick undertecknad kompletterande frågor om det fanns något väderskydd eller inte.
Den frågan var redan bevarad augusti.
Nu senast denna vecka kom ett allmänt svar från SL där man beskrev sin policy kring belysning i kombination med väderskydd,
men inget svar på vår ställda fråga.
Frågan är nu förtydligad/påtalad än en gång (denna vecka) och vi hoppas få svar om vi kommer att få belysning vid busshållplatsen som det var tidigare innan man flyttade hållplatsen.

Vi har i alla fall under denna tid lyckats få till en ny glödlampa (eller lagning av något tekniskt fel) i den stolpe som lyste upp vid den tidigare busshållplatsens placering in mot stan.

Återkommer så snart jag får besked i belysningsfrågan

Egon
ordförande
Degerby SF