Algblomningen

IMG_1001 (600x800)
Så här såg det ut i morse, måndag

Det är ett växtplankton, troligvis cyanobakterier som just nu härjar i sjön.
Dessa mår bra när det är en hög grad av fosfor och kväve i sjön. Dessa alger har gått sönder och gett oss ett blått färgspektra runt stranden från badplatsen till båtplatsen.
Ekerö kommun har kollen på de kommunala baden och hänvisade till Länsstyrelsen som har kollen på våra stora vatten så som Mälaren, Östersjön osv.
Vi själva får ha kollen på Igelviken.

Några bra råd framgick av Länsstyrelsens hemsida gällande algblomning.
Här kommer de:
1. Undvik badande eller onödig kontakt med vattnet
2. Regel för bad: Du ska kunna se dina fötter när vattnet når upp till knäna
3. Ändå badat! Skölj noga av kroppen och tvätta därefter med tvål  och vatten. Ögonirritation – skölj ögonen med rinnande vatten
4. Svalt större mängd algbemängt vatten (mer är ett par kallsupar) och har uttalade symtom, bör sjukhus kontaktas
5. Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn och/eller djur till stränder eller vatten med kraftig algblomning.

Med andra ord: Bada inte just nu

Egon
Webred
Degerby SF