Vildsvinen tillbaka

Ja ni läste rätt.
En styrelsemedlem upptäckte för en tid sedan att vi har besök av ett eller flera vildsvin som bökat i allén ner mot badet. Det upptäcktes då att vårt stängsel inte satt som det skulle på ett ställe. Detta åtgärdades omedelbart.
Sedan har det varit lugnt ett tag men för ca tre fyra veckor sedan så har ett nytt återbesök upptäckts. Nu är det på flera ställen som de har bökat på. Det verkar som om ett eller flera vildsvin kommer från andra sidan, alltså från Höghammarsvägens sida. Springer över vår allmänning och bökar runt vår fotbollsplan, badet, runt äppelträden samt nedanför dansbanan.
De har även varit inne på en fastighet utmed Höghammarsvägen och ställt till det.
Styrelsen får ta upp frågan på kommande styrelsemöte och lägga fram förslag på ev åtgärd till årsmötet.

Egon
ordf. DSF

 

Höstens vägarbeten

Som ni har uppmärksammat så har vägarna under hösten fått sig ett lyft.
Vi har ordnat så att vattenflödet i våra diken, framförallt Igelviksvägen samt Höghammarsvägen, fått fritt spelrum. Detta för att vattnet inte ska stanna kvar i vägkroppen. Det återstår arbete utmed Höghammarsvägen samt alla våra tvärvägar. Det blir en budgetfråga för årsmötet att ta ställning till nästa år.
Vi har så här inför julen även fått upp våra snökäppar. Se till att de käppar som ev körs ner sätts upp igen så att de gör mesta möjliga nytta.

Hälsning
Egon
ordf DSF