Arbetsdagen är den 16 september

Som de flesta redan fått besked om så är höstens arbetsdag lördagen den 16 september.
Då snyggar vi till inför höst/vintersäsongen.
Passa även på att snygga till utanför respektive fastighet om det behövs.

Hälsningar
Webred

En liten ljusning inför hösten

Som ni har sett så har det grävts på och vid vår utfart Höghammarsvägen.

Nytt fundament

För elkabeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är med anledning av att Trafikverket/Närlunda har förberett för att installera belysning
vid vår busshållplats in mot stan. Detta nu efter snart ett par års dialog med bl a SL, Trafikverket och vår kommun.
Nu ligger bollen hos kommunen som är ansvarig för själva belysningen och att det finns el till nämnda belysning.
Så nu gäller det att det händer något, så att det finns belysning nu när höstmörkret närmar sig och att den verkligen behövs.
Vi hoppas naturligtvis också att busshållsplatsen får klara sig utan skadegörelse som tyvärr vissa hållplatser råkat ut för.

Hälsning
Egon
ordf DSF

P-service

 

 

 

Vi har under sensommaren träffat P-service som ansvarar för att parkeringsförbudet på våra vägar efterlevs.
Det var dags att se över vårt avtal med nämnda parkeringsbolag.
Avtalet kommer att förlängas och gälla under kommande år.
Det är alltså fortfarande viktigt att all parkering sker på egen eller grannes tomtmark (om det skulle behövas) eller på parkeringen vid Igelviksvägens infart. Infartsparkeringen kommer och håller på att snyggas till.

Hälsning
Egon
Ordf DSF