Öppet hus kring kommunens översiktsplan

I dag var undertecknad och Ulf O från styrelsen på det öppna hus som kommunen anordnat för det samråd kring Kommunens nya översiktsplan.
Denna övergripande plan kommer att sträcka sig fram till 2030 med sikte fram till 2050.
Översiktsplan (800x566)

Det som vi försökte få svar på var det som ligger närmast oss som inte gick att utläsa ur materialet.
Vi försökte få svar på varför inget kommer att hända väster om Svanhagen, alltså ut mot Färentuna i översiktsplanen. I alla fall inte mycket.
Det hänvisas till en VA-plan i materialet där uppfattningen var att den låg på någons hemsida (kommunens eller Roslagsvattens) vilket den inte gör just nu.
Denna plan är ju intressant i fall det kommer att påverka oss som har ett eget system kopplat till kommunens.
Vi försökte få svar vad som gäller för Igelviken beträffande växtligheten, träden på vår allmänning och sjön i stort, med återigen var det svårt att få svar. Kontakta Ekerö direkt i frågorna.
Tanken var också att få svar på trafiksäkerhetsfrågor, hastighetsproblemen på vägen utanför vårt område, belysning utmed vägen osv men vi var ju inte ensamma på tillställningen.
Det kommer att bli mer information under året och kommunen räknar med att fatta beslut om översiktsplanen under första kvartalet 2018.

Egon
ordförande Degerby SF

Belysning till busshållplatsen

”Styrelsen har gått utanför sina ramar” och försöker få till stånd att SL ordnar belysning till vår busshållplats Höghammar, den in mot stan.
Detta med hänsyn till de åkande och att det är becksvart om mornar och kvällar vid denna årstid.
Frågan togs upp först efter en hel del rundringning till kommunen, trafikverket, Arriva och SL för att utröna vem som har ansvaret.
Efter mycket om och men så fastslogs det att det är SL som har ansvaret då det finns ett väderskydd och ett fundament för en belysningsstolpe på den nuvarande platsen.
Frågan anmäldes i mitten av augusti och i november fick undertecknad kompletterande frågor om det fanns något väderskydd eller inte.
Den frågan var redan bevarad augusti.
Nu senast denna vecka kom ett allmänt svar från SL där man beskrev sin policy kring belysning i kombination med väderskydd,
men inget svar på vår ställda fråga.
Frågan är nu förtydligad/påtalad än en gång (denna vecka) och vi hoppas få svar om vi kommer att få belysning vid busshållplatsen som det var tidigare innan man flyttade hållplatsen.

Vi har i alla fall under denna tid lyckats få till en ny glödlampa (eller lagning av något tekniskt fel) i den stolpe som lyste upp vid den tidigare busshållplatsens placering in mot stan.

Återkommer så snart jag får besked i belysningsfrågan

Egon
ordförande
Degerby SF

Vart tog vintern vägen ?

Då är det åter vardag efter jul och trettonhelgen.
Det som också försvann var ju snön till mångas besvikelse.

Före

Före

Som det ser ut nu

Som det ser ut nu

Det innebär att det som prioriteras nu är naturligtvis halkan på våra vägar.
Men vintern är ju inte slut ännu

Gå och kör försiktigt

Webred