Några rader från ordföringen

Tänkte med några rader beskriva vad som hänt/händer just nu när hösten är här och träden skiftar i alla dess färger och det helt plötsligt blir mörkt  mycket tidigare än vad man är van vid.
Styrelsen har gått igenom vad som var och är planerat för våra vägar, våra grönområden och för vårt VA-system. Detta görs på alla styrelsemöten som fasta punkter. Vår kassör har dessförinnan gett oss ett ekonomiskt underlag så att vi vet hur mycket pengar vi hela tiden har att röra oss med. De är ju denna ram som vi har beslutat om på vårt föreningsmöte som vi hade i maj månad.
Vi har förnärvarande bra koll på ekonomin och vi har genomfört de vägarbeten som var planerade utmed Höghammarsvägen och vid transformatorstationen i Kärrhögsvägens förlängning. Även ett arbete på Bivråksvägen är gjort. När det gäller underhåll för våra grönområden så hanns inte allt detta med gällande vårt höstunderhåll, då vi var tvungna att prioritera våra diken. Så detta har utförts av frivilliga som skött gräsklippning av fotbollsplan och badet ett antal gånger. Allmänningen utmed sjön sköts av de fastighetägare som bor utmed detta område.

För att allt kring våra vägar och grönområden ska fungera så bra som möjligt och för att hålla medlemsavgiften på en vettig nivå så är en förutsättning att vi medlemmar lägger ett par timmar per år och håller snyggt även ett par meter utanför vår tomtgräns där det nu behövs. Det gäller i de flesta fall våra ingångar och infarter och våra diken.

Undertecknad hade en träff med Skandinavisk Kommunalteknik som har sålt våra VA-pumpar till oss. De ville höra sig för och även kontrollera några pumpar hur de fungerade efter det stopp som en entreprenör orsakade för en tid sedan. De ville att vi själva skulle ha några pumpar i reserv i fall någon medlem får ett stopp och en fråga om en underhållsservice ställdes för att de som önskar får en kontroll av sin VA-pump innan den går sönder helt. Detta för att få reda på i vilket skick pumpen är i.
När det gäller VA så är det ända som krävs att vi en gång per år läser av mätaren avseende vattenförbrukningen. Detta för att Roslagsvatten vill ha betalt för områdets totala vattenförbrukning. Detta är också viktigt att vi hjälper vår VA-ansvarig, så att han får rätt underlag att räkna ut vad vi ska betala för vår förbrukning och att det stämmer med vad Roslagsvatten vill ha betalt. Denna avläsning ska ju redan varit gjord för detta år.

Det som nu ligger närmast till hands är att vi ska försöka få till en sladdning av vägarna (även detta sker på frivillig basis) innan vintern kommer och våra snökäppar skall upp.
En antal skogsmaskiner kommer att dyka upp kring månadsskiftet för att ta ner träd på enskilda fastighetsägaren tomtmark. Det är en hel del träd som kommer att tas ned och det kan ju eventuellt störa trafiken på området. Det är ju som ni kanske sett stora träd som kommer att tas ned och detta medför ju att området ändrar sitt utseende lite grann.

Det finns säkert mer att skriva om men det tar jag en annan gång

Ha det nu bra, kör lugnt på vårt område och snygga till diket utanför din tomt så slipper vi låta någon entreprenör fixa det nästa år

Är det något du undra över så ta kontakt med någon i styrelsen

Må gott

Egon
ordf. DSF

Har vi glömt bort…

Hastigheten på vårt område

Nu har som många redan uppmärksammat våra fartgupp tagits bort från våra vägar. Egentligen skulle de behöva vara kvar med tanke på hastigheterna inom området. Det är inte endast de som kommer utifrån utan även vi som bor här som kör för fort. Detta innebär en ökad risk för oss boende samt att vi kommer behöva lägga med pengar på underhåll och troligtvis även köpa in fler fartgupp till kommande säsong.
Så en uppmaning till alla… respektera våra hastigheter så vi minskar riskerna för oss själva och andra.

Hälsning

Egon
ordf. DSF

 

 

Hopptornet har haft besök

Det uppmärksammades för en tid sedan att några fåglar satt och vilade på vårt hopptorn. Det är säkert flera av er som har uppmärksammat detta. Ett par av dessa var skarvar. De är ju kända för att s—a ner ordentligt när de kommer i gång och samtidigt får vara i fred. Badsäsongen är ju över, om det nu inte dyker upp någon vinterbadare förstås, och svikten och stegarna är bortagna. Vi ett senare tillfälle så uppmärksammades att i stort sett hela hopptornet var belägrat med skarvar.
Undertecknad försökte smyga mig fram för att ta ett kort på församlingen med lyckades föra ett sånt liv att de stack iväg direkt. Men en kort blev det i alla fall.

skarvar på flykt

skarvar på flykt

Då vi sett hur vår badbrygga började att se ut med stora vita fläckar så togs ett snabbt beslut att införskaffa en fågelskrämma. Det är den drake ni kan se flyga över hopptornet i hopp om att inga fåglar över huvudtaget ska landa där tillsvidare.
Vid montering av fågelkrämman så kunde vi konstatera att fåglarna haft det lugnt och ostört på vårt hopptorn. En vit beläggning finns nu över hela hopptornet och det kommer att kräva en ordenlig sanering av densamma innan man kan gå barfota där igen. Fågelsk—n är ju inte direkt hälsosam, så att säga.
En viss sanering har påbörjats med såpa och borste, men det stora jobbet får kanske vänta till i vår så att våra barn, medlemmar och gäster kan utnyttja hopptornet.

Några foton så att ni också har sett det hela:
img_1611-600x800 img_1623-600x800 img_1620-600x800 img_1626-600x800 img_1628-600x800

Så ser det ut just nu och det luktar inte gott heller

Hälsning från en som varit där

Webred

 

Hösten är här

Ja, det händer ju varje år att hösten kommer, så även i år.
Det innebär också att våra arbetsdagar är viktiga då vi medlemmar ska hinna med att ställa området i ordning inför den kommande kallperioden. Våra diken fick en ordentlig putsning under höstens arbetsdag då vi rensade och klippte. Men vi som var med hann inte med allt. Så… ta en titt utanför din tomt och se till så att rören under din infart eller entré inte håller på att täppas igen. Kratta undan löv och annat och se till så att vattnet kan rinna vidare. Blir vattnet liggande i dikena så undermineras vägkroppen vilket innebär att vägen undan för undan blir sämre och så småningom kräver reperation som följd.
Ett exempel har ni här:

Allt samlas i diket

Allt samlas i diket

Efter vinter och sommar underhåll så samlas en hel del i våra diken.
Håller vi våra diken i bättre skick så sparar vi en del på att göra det själva i stället för att betala en entreprenör för jobbet.

Så här kan det se ut:

Efter att ha lagt ner lite tid

Efter att ha lagt ner lite tid

Det blir betydligt bättre för våra vägar om vi hjälps åt att hålla våra diken och rör fria från skräp mm och så spar vi en del på medlemsavgiften i stället för att vi höjer den på grund av ökade underhållskostnader.

Trevlig höst

Egon

ordf. DSF