Några rader inför arbetsdagen 30 april

VÄLKOMNA TILL DEGERBYS ARBETSDAG!
Lördagen den 30/4 kl 10.00
Samling vid badet/fotbollsplan

Nu är våren här och det är tid att gemensamt göra fint i vårt vackra Degerby!
Vi har fått besök av vildsvin som förstört stor del av fotbollsplanen. Därför kommer denna arbetsdag att koncentreras kring detta.
Fotbollsplanen behöver jämnas till och det behövs fyllas i med sand i ojämnheterna.
Åtgärder med stängsel är också igång vid fotbollsplanen för att försöka hindra vildsvinen att gå in i vårt område.

Kom ihåg att ta med egna redskap såsom krattor, spadar, skottkärror, mm.

Klockan 13.00 samlas vi åter vid badet för återrapportering samt förtäring och förfriskning.

VÄLKOMNA!

Styrelsen