Om Degerby

Degerby är en småort i Ekerö kommun, Stockholms län.

HUR DET BÖRJADE
Vårt Degerbyområde är från 1940-talet.
Området styckades av 1944-45 och tomterna utbjöds till försäljning.
Sista tomten såldes 1955. Priset för en tomt var 2.000 – 4.000 kronor.
Degerby Sportstugeförening bildades 1948. Föreningens arbete var koncentrerat till fritidsaktiviteter, till exempel, bryggor och utgjordes av frivilligt arbete av de boende.

Den 23 april, 1966, när ansvaret för vägarnas underhåll övergick till föreningen, bildades Degerby Vägsamfällighet som numera är Degerby Samfällighets Förening.
Degerby GA3, gemensamhetsanläggningen för väg och våra grönområden är obligatorisk för samtliga boende i Degerby med tillhörande avgift för vägunderhåll, badet och vår båtbrygga mm.
Sedan år 1999 finns även GA4, gemensamhetsanläggning Vatten och avlopp, som var en av förutsättningarna för att kunna bygga permanenta hus på fastigheterna.